Lotniki-Jokery

Sawczuk

1 As OKRĘGU BIAŁA PODLASKA w F kat w 2019r  conficent 6,15

2 / 2979 gołebi

4 / 1732 gołębi

4 / 1262  gołebi

 córka jego w 2020r zdobyła 1 / 3216 gołębi
syn jego w 2020 zr zdobył  4 / 3216 gołebi


Sawczuk


Sawczuk


Sawczuk


Sawczuk


Sawczuk


Sawczuk


Sawczuk


Sawczuk


Sawczuk


Sawczuk


Sawczuk